Przejdź do głównej zawartości

Dołącz do UNCG

UNCG

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

Agenda 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju, przyjęta w Paryżu w 2015 roku, stanowi kompleksowy plan działania na rzecz dobra ludzi, ochrony planety i wspierania dobrobytu. Zawiera cele i zadania mające na celu pobudzenie działań w najważniejszych obszarach dla dobra ludzkości i środowiska naturalnego, takich jak zdrowie społeczeństw, ochrona środowiska, poprawa dobrobytu, utrzymanie pokoju oraz budowanie partnerskich relacji.

Aby cele Agendy 2030 zostały osiągnięte, niezbędne jest zaangażowanie szerokiego grona podmiotów w ich realizację, co wymaga mocnego zobowiązania do wspólnego działania w kierunku tych globalnych celów.

Sektor biznesowy odgrywa kluczową rolę w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju! Zachęcamy do zapoznania się z Agendą 2030 i integracji jej celów ze strategią zrównoważonego rozwoju w Państwa przedsiębiorstwie!

UNCG cele

Dziesięć Zasad Inicjatywy Global Compact Narodów Zjednoczonych obejmuje cztery kluczowe obszary: prawa człowieka, normy pracy, ochronę środowiska oraz walkę z korupcją. Dołączając do UN Global Compact, przedsiębiorstwa deklarują, że będą inkorporować te zasady do swoich strategii, polityk i praktyk biznesowych.

 

zasady