Przejdź do głównej zawartości

COOL-R PRIMER jest jednoskładnikowym gruntem wodnym akrylowym. Dedykowany do uszczelniania i
przygotowania podłoża w systemie COOL-R. Produkt jest dedykowany do pap asfaltowych, podłoży bitumicznych
i cementowych na dachach skośnych oraz płaskich.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być jednolite, suche, niepylące, wolne od niezwiązanych cząstek, zanieczyszczeń i substancji zmniejszających
przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Delikatnie przemieszać. Nie dodawać nic do produktu.

WARUNKI APLIKACJI
Podczas aplikacji należy kontrolować zarówno punkt rosy, jak i temperaturę.
• Temperatura powietrza: od +5 do +40° C.
• Temperatura powierzchni: od + 5° C do + 80° C.
• Temperatura powierzchni musi być o 7° C wyższa od temperatury punktu rosy, aby uniknąć ryzyka kondensacji wilgoci.

APLIKACJA
Podkład COOL-R Primer można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Unikać tworzenia się kałuż
produktu. Warstwę COOL-R można nakładać gdy grunt jest suchy.
Typowe zużycie wynosi od 200 do 300 g/m². Może być zmienne w zależności od chłonności i porowatości powierzchni.

CZYNNOŚCI PO APLIKACJI
Narzędzia i sprzęt można czyścić wodą zanim produkt wyschnie. Po wyschnięciu czyścić mechanicznie.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu . W suchym miejscu i temperaturze +5°C to + 30°C. Chronić
przed przegrzaniem i mrozem. Transport produktu nie podlega ograniczeniom ADR.

PARAMETR NORMA WARTOŚĆ
Konsystencja MB/02/1/2015 płynna
Kolor niebieski
Gęstość, [g/ml] EN ISO 2811-1:2012 1,42 - 1,48
Lepkość (20 RPM, 25 0C, 6 [mPas]) EN ISO 3219:2000 5000 - 7000
Częsci stałe,% [12h/120⁰C PN ISO 3251:2008] 65 - 70
Czas schnięcia odporność na deszcz, [h] [23ºC, 50%] [10ºC, 80%] EN 15816 1,0 4,0
Czas schnięcia – możliwość nakładania kolejnych warstw [h] [23ºC, 50%] [10ºC, 80%] PN-EN 15814 1,0 4,0
Przyczepność do podłoża N/m ASTM D 903
Papa bitumiczna wierzchniego krycia * 1100
Blacha powlekana 800
Beton 1200