Przejdź do głównej zawartości

Dach należy do najważniejszych elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych budynku. Dotyczy to zarówno budynków o przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym, przemysłowym, składowym, jak również budynków mieszkalnych czy budynków użytku publicznego.

Kryzys energetyczny

W warunkach kryzysu energetycznego szczególnie ważna jest funkcja termoizolacyjna dachu. Zimą chroni on wnętrze budynku przed utratą ciepła, a latem przed przegrzaniem. Przyczynia się to w istotny sposób do energooszczędnej eksploatacji budynku. Tym samym wpływa także pozytywnie na redukcję ilości emitowanych gazów cieplarnianych.

Stan techniczny

Stan techniczny dachu ma kluczowe znaczenie m.in. dla stabilizacji budynku oraz ochrony jego ścian, wnętrza i wyposażenia przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Jednym z istotnych zadań dachu jest np. tłumienie zewnętrznych dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Zatem jego dobry stan techniczny to skuteczna ochrona wnętrza budynku przed hałasem. Wykonywanie badania szczelności dachu i utrzymanie jego prawidłowych parametrów użytkowych ma także znaczenie dla zachowania właściwej wentylacji budynku zabezpieczającej jego wnętrze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Ryzyko uszkodzenia

Utrzymanie dachu w dobrym stanie technicznym przekłada się długoterminowe oszczędności.

Dach jest szczególnie narażony na uszkodzenia mechaniczne, ale też na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. W warunkach zachodzącej zmiany klimatu coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe – intensywne promieniowanie UV, gwałtowne i bardzo obfite opady czy silne i porywiste wiatry oraz znaczące wahania temperatury. Wszystkie powyższe czynniki powodują degradację dachu: nieszczelności, przecieki, a w konsekwencji – poważne ubytki w warstwach izolacyjnych dachu.

Można przeciwdziałać postępowaniu procesu degradacji poszycia dachowego, a tym samym uniknąć krytycznych napraw niosących za sobą wysokie koszty. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” warto zatroszczyć się o bieżącą ochronę parametrów eksploatacyjnych dachu. Działania profilaktyczne – systematycznie prowadzony profesjonalny monitoring i specjalistyczny serwis dachu, w tym cykliczne badanie szczelności dachu – umożliwiają przedłużenie żywotności pokrycia dachowego i zachowanie go w dobrym stanie.

Okres zimowy

Prawdziwą próbą wytrzymałości dla dachu jest okres zimowy. W warunkach zachodzącej zmiany klimatu obserwujemy nasilenie się znacznych dobowych wahań temperatury zimą. W ciągu dnia słupki termometrów nierzadko wskazują wówczas wartości plusowe, w nocy zaś odnotowujemy silne mrozy. Taka zmienność temperatur powoduje, że materiały, z którego wykonane jest poszycie dachowe, nieustannie pracują. Kurczą się i rozciągają naprzemiennie. W efekcie dochodzi do powstawania ubytków, a w konsekwencji – do pogorszenia stanu technicznego dachu.

Innym, specyficznym dla tej pory roku zagrożeniem dla trwałości dachu i jego parametrów technicznych jest zalegający na nim przez jakiś czas śnieg. Szczególnie mokry śnieg stanowi duże obciążenie, stąd też zaleca się systematyczne usuwanie pokrywy śnieżnej. Zaniechanie w tym zakresie prowadzi do degradacji poszycia dachowego, w skrajnych przypadkach – do uszkodzenia konstrukcji i zawalenia się dachu.

Istnieją rozwiązania wspierające skuteczną opiekę nad stanem technicznym dachu w sezonie zimowym. Innowacyjny system alarmowy pozwala optymalizować koszty usuwania zalegającej pokrywy śnieżnej lub nadmiernej ilości wody. Przeznaczony jest do stałego monitorowania krytycznego obciążenia dachu. Sygnalizuje moment, kiedy należy przeprowadzić tego typu prace. Jest to szczególnie korzystne w przypadku dużych powierzchni dachowych. Profesjonalny monitoring i specjalistyczny serwis dachu, w tym cykliczne badanie szczelności dachu przed, a zwłaszcza po sezonie zimowym – umożliwiają przedłużenie żywotności pokrycia dachowego i zachowanie go w dobrym stanie.

Gremico ESG – XIII Forum dla zarządców nieruchomości